O FIRMIE
Wraz z rozwojem gospodarki morskiej, postępu technologicznego oraz stałej industrializacji obszarów morskich rośnie potrzeba ochrony żywych zasobów przyrody. Ocean Sense jest firmą założoną z pasji i zamiłowania do morza, wychodzącą naprzeciw rosnącym wymaganiom ochrony środowiska naturalnego mórz i oceanów.

Doświadczenie zebrane przez lata pracy w branży morskiej pozwala nam wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów – dla których najważniejszy jest czas i szybka realizacja inwestycji. Realizacja w zgodzie z naturą oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Realizując nasze projekty wykorzystujemy zarówno sprawdzone metody, uważane za standard w skali globalnej, jak i innowacyjne pomysły wynikające z naszej pasji oraz profesjonalnego podejścia do ochrony środowiska naturalnego.


Misją Ocean Sense jest dbałość przede wszystkim o środowisko morskie, jednak z powodzeniem wykonujemy również zlecenia dla branży lądowej. Szczególnie dbamy o komunikację z klientem, by łączyć cele i wspólnie dążyć do wdrażania dobrych praktyk środowiskowych.

CO ROBIMY

Świadczymy usługi z zakresu biologii, ekologii oraz ochrony środowiska
Firma Ocean Sense pomaga klientom realizować inwestycje w zgodzie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami oraz wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Pomagamy naszym klientom zdobyć wymagane pozwolenia i decyzje środowiskowe, jak również oferujemy profesjonalne wsparcie w celu minimalizowania negatywnego wpływu realizowanych projektów, przedsięwzięć oraz inwestycji na środowisko.

Opracowujemy operaty środowiskowe i dokumentacje przyrodnicze w oparciu o obowiązujące rozporządzenia. Wykonujemy raporty oceny odziaływania inwestycji na środowisko. Prowadzimy monitoringi oraz zbieramy dane biologiczne.

Specjalizujemy się w prowadzeniu profesjonalnych obserwacji obszarów prac offshore-owych z udziałem wykwalifikowanych obserwatorów ssaków morskich (ang. Marine Mammal Observers) i gatunków chronionych (ang. Protected Species Observers), zgodnie z międzynarodowymi regulacjami JNCC (Joint Nature Conservation Committee) oraz lokalnymi wytycznymi.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do małych, jak i dużych firm, instytucji państwowych, a także organizacji pozarządowych, którym zależy na pewności, by realizować swoje projekty i przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującym prawem oraz międzynarodowymi standardami.

Nasi Specjaliści

Z firmą Ocean Sense współpracują specjaliści z zakresu:

• Biologii ssaków morskich oraz lądowych
• Ichtiologii
• Bentosu
• Ornitologii
• Chiropterologii
• Geomorfologii
• Geofizyki
• Hydrochemii

Zapewniamy również usługi nurków zawodowych i archeologa.

Nasi eksperci i konsultanci to osoby doświadczone w pracy przy projektach zarówno krajowych, jak i zagranicznych; gotowe podjąć się najtrudniejszych i najbardziej wymagających zadań, nawet w wyjątkowo trudnych warunkach na morzu i lądzie. Specjaliści Ocean Sense pracują z zaangażowaniem i poświęceniem, gdyż realizują nie tylko cele naszych klientów, ale również swoją pasję!

Świadczymy usługi z zakresu biologii, ekologii oraz ochrony środowiska

KONTAKT
People protect what they love

J.Y. Cousteau